รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1513-4563 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 15 8 0 1 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 0 + 8 = 8

Thai Journal Impact Factors = 0 / 8 = 0