รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council 40 48 38 4 9 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 14 + 9 = 23

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 38 + 48 = 86

Thai Journal Impact Factors = 23 / 86 = 0.267