รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Architectural/Planning Research and Studies / Journal of Architectural/Planning Research and Studies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
1905-2022 Journal of Architectural/Planning Research and Studies / Journal of Architectural/Planning Research and Studies 18 20 20 0 5 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 2 + 5 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 20 + 20 = 40

Thai Journal Impact Factors = 7 / 40 = 0.175