รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 24 28 29 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 29 + 28 = 57

Thai Journal Impact Factors = 5 / 57 = 0.088