รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany) 13 26 28 0 3 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 8 + 3 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 28 + 26 = 54

Thai Journal Impact Factors = 11 / 54 = 0.204