ประกาศและคำแถลงกรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รวมประกาศ/ คำแถลงที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ของ มจธ. ทั้งหมด