ศึกษาต่อปริญญาโท พร้อมสร้างงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ WiL ปีการศึกษา 2565

โครงการ Work-integrated Learning (WiL) รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท พร้อมฝึกปฏิบัติงานและหรือสร้างงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม กับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด และ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี เบี้ยเลี้ยง 15,000 บาทต่อเดือน ค่าที่พัก ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยไม่มีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ สนใจศึกษาข้อมูลและสมัครผ่านคิวอาร์โค้ดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565