ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจธ. 

เข้าร่วมโครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย 

โดย นายวิบูล พ่วงพูล  

ในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 13.00 – 17.00 น. 

ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ. บางมด

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3IdgyAU 

รับจำนวนจำกัด! สมัครเลย! 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนัญญา พลายเล็ก 
โทร. 0-24708711