หลักสูตร : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovative Entrepreneurship Management) “บูรณาการแนวคิดเชิงนวัตกรรมสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน”

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovative Entrepreneurship Management) “บูรณาการแนวคิดเชิงนวัตกรรมสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน”

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากการอบรมในหลักสูตร

• เข้าใจแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม วิเคราะห์ ปัญหา และออกแบบการแก้ปัญหาด้วยธุรกิจเพื่อสังคมได้

• เกิดไอเดียในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม

• สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้เฉียบคมยิ่งขึ้น

• สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสานสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือ

เกณฑ์ผ่านการอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: อบรมทั้งหมด 16 สัปดาห์ (3 ชั่วโมง / สัปดาห์)

• อบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 21.00 น. เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 65 – วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 65

• โค้ชการพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคมแบบ Face to Face วันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 65 / วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 65 และวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.พระราม 4)

• ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย (3 วัน 2 คืน) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65 – วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 65

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 – 25 ก.พ. 65

Early bird! สมัครตั้งแต่ 1 -15 ก.พ. 65 ราคาพิเศษเพียง 52,900 บาท จากราคาปกติ 59,000 บาท

• สมัครได้เลยที่ https://forms.gle/2Qd311QveWVCfLrC6 (รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน) หรือทางเว็บไซต์ https://steco.kmutt.ac.th/news/2489

• สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านการอบรม

• ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

• สมัครอบรมในนามหน่วยงานสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

• สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-9643, 092-969-9647 กฤตย์ตฤณ