นิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยี “D-Day Exhibition 2022” และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2022”

กลับมาอีกครั้ง “D-Day Exhibition 2022” งานนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยี  และ “ICT Challenge 2022” การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

D-Day Exhibition 2022 งานนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. จาก 2 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  และสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์นักศึกษา (CS)  วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ห้อง LIB108 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มจธ. ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.  

ICT Challenge 2022 เป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีการแข่งขันรอบคัดเลือกในช่วงเช้าที่อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ ณ ลาน Clinic Zone C ชั้น 1  สำนักหอสมุด มจธ. ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมงาน และร่วมสนุกกับกิจกรรม D-Day Exhibition 2022 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น โดยมีกติกาดังนี้  

1. กด Like Facebook : SIT KMUTT (https://www.facebook.com/SIT.Family/)  

2. กด Share Post นี้ ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)  

3. ติด Hashtag #DDay2022 #SITKMUTT  

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน ทางคณะ ฯ จะสุ่มรายชื่อ เพื่อมอบของที่ระลึกจำนวน 2 รางวัล  

*การตัดสินจากทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด*