สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ KX Build ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Show&Share หัวข้อ PROG, the powerful competency assessment

สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ KX Build

ชวนมาทำความรู้จักกับ Progress Report on Generic Skills (PROG) 

เครื่องมือประเมิน Soft Skill ที่นำไปสู่การพัฒนาด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

Onsite ห้อง Wall of frame ชั้น 2 สำนักหอสมุด มจธ. (เฉพาะบุคลากร มจธ. จำนวน 20 ที่นั่ง) 

Online ผ่าน Application Zoom (บุคลากร มจธ. และผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดจำนวน) 

วิทยากรโดย 

Mr.Naoki Matsumura และ  Mr.Akihiro Tanabe 

ผู้วิจัยเครื่องมือจากบริษัท Riasec Inc. ประเทศญี่ปุ่น 

ผู้แปลโดย 

อ.วิวัฒน์วงศ์ กีรติการุณย์ อาจารย์สอนภาษา โครงการ KOSEN KMUTT 

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3UXQPAY 

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385