ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ NLP#19 Learning Design for Financial Planning ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ 

New Learning Platform #19 

Learning Design for Financial Planning  

ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น. 

ผ่าน Zoom Application 

วิทยากรโดย 

  • ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง, SFHEA อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้ 
  • อาจารย์พชร จันทร์ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ 

เป้าหมายการเรียนรู้ 

  1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ศึกษาค้นคว้าและออกแบบการเรียนรู้ด้านบริหารการเงิน 

จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

  1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวางแผนการเงินไปปรับใช้กับผู้เรียน 

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3AI75hu 

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg