ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Neurotechnology and cognitive well-being in aging society”

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience Center for Research and Innovation, NX) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center, RISC) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Neurotechnology and cognitive well-being in aging society” งานสัมมนาที่เจาะลึกด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) และประสาทเทคโนโลยี (Neurotechnology) ที่มีการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ เภสัชสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และสังคมศาสตร์ โดยเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย รวมถึงส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ในสัมมนาครั้งนี้ มีทีมนักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์และประสาทเทคโนโลยี และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมแบ่งปันความรู้

ร่วมงานฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/SZNiuXpS4yHyRd6w5

วันที่ 11 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น.

ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด

หรือ Online (Livestreaming) ผ่าน Zoom application