ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Microbioeconomy updates : The potential opportunity for Thai Industries

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Microbioeconomy updates : The potential opportunity for Thai Industries

โดย ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร

ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

รูปแบบ Hybrid ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

https://forms.office.com/r/UVfadMcJxY

หมายเหตุ เมื่อครบกำหนดลงทะเบียนภาควิชาจุลชีววิทยาจะจัดส่งอีเมลแจ้งกลับกำหนดการ และรายละเอียดการเข้าร่วมฟังบรรยาย

– กรณี Online จัดส่ง Link : Zoom

– กรณี On-site จะแจ้งสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง