สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Active Learning for Hybrid Teaching Methodologies

 

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ 

Active Learning for Hybrid Teaching Methodologies 

สิ่งที่ได้เรียนรู้  

1. แนวทางการออกแบบการสอนที่เป็น Active Learning สำหรับ Hybrid Learning 

2. ฝึกปฏิบัติออกแบบ และนำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้การให้คำแนะนำจากวิทยากร 

วิทยากรโดย อาจารย์วรงค์ ถาวระ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  
เวลา 13.30 – 16.30 น.  

ผ่าน Application ZOOM 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3yZAYbS 

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  
รับจำนวนจำกัด 50 คน  

มี E-certificate  หากท่านเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
สถาบันการเรียนรู้ โทร.0-2470-8385