ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “Unlocking Potential: Leveraging Competency Assessment for Individual Development Planning”

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “Unlocking Potential: Leveraging Competency Assessment for Individual Development Planning”

หัวข้อเสวนา
• ทิศทางความต้องการสมรรถนะที่พึงประสงค์และทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อการปฏิบัติงานจากผู้ประกอบการ
• ผลการวิเคราะห์สมรรถนะนิสิต/นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน
• กรณีศึกษา (Case Study) การส่งเสริมศักยภาพในการทำงานผ่านกระบวนการ Individual Development Plan (IDP)
วัน/เวลา วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
วิทยากรโดย

1. ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สกิลเชป จำกัด
2. ดร.ขวัญฤทัย รอบุญ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สกิลเชป จำกัด

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/IDP-register
ทีมงานจะส่งลิงก์ไปทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-470-8385