ขอเชิญนักพัฒนาการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา มจธ.

ขอเชิญนักพัฒนาการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา มจธ.

วัน/เวลา/สถานที่ : วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 (ตึก S3)

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ประสบการณ์การปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษาใน มจธ.

2.แนวทางการต่อยอดสมรรถนะด้านการพัฒนาการศึกษา

ชวนคุยโดย

ณัฐวุฒิ คุ้มทอง นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

ลงทะเบียนได้ที่

bit.ly/cop-fa-66

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-470-8385