ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Art and Technology of Perfumery International Syllabus with Sections on Aromatherapy, Spa and Lifestyle Products”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “The Art and Technology of Perfumery International Syllabus with Sections on Aromatherapy, Spa and Lifestyle Products”

วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566

ณ อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange – KX) 

จัดโดย สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัท PerfumersWorld