คณะศิลปศาสตร์ เชิญประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยพลังของ Gen Z”

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยพลังของ Gen Z”
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 13,00 บาท

  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท 3 รางวัล

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ https://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล piyapong.jan@kmutt.ac.th