สำนักหอสมุด มจธ. ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร มจธ. ฟังการบรรยาย แนะนำฐานข้อมูล E-BOOK โดยบรรยาย ผ่าน Zoom

สำนักหอสมุด มจธ. ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร มจธ.
ฟังการบรรยาย แนะนำฐานข้อมูล E-BOOK โดยบรรยาย ผ่าน Zoom
.
โดยประกอบไปด้วยฐานข้อมูล ดังนี้

  • Books 24×7 : e-Book (IT & Computer)
  • IG Library : eText-Book (Business press, Momentum press)
  • Wiley : eText-Book
    (Chemistry, Maths, Statistics, Physics Engineering

วิทยากรจาก บริษัท BookNet
.
วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
.
ลงทะเบียนได้ที่
bit.ly/32B8eoW
.
ติดตามข่าวสารได้ทาง
Website : www.lib.kmutt.ac.th
Facebook : KMUTTLibrary
Line : @kmuttlibrary