รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์ Potential U หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของประเทศไทย

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)” ร่วมกับ “สถาบันโค้ชไทย” เปิดหลักสูตร Potential U หลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของประเทศไทย

Potential U หลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของประเทศไทย

  • Package การเรียนรู้มีดังนี้
  • Promotion 3 เดือน 2,000 บาท เฉลี่ยเพียงเดือนละ 666 บาทต่อเดือน เรียนรู้ได้ทุกคอร์สไม่จำกัด 3 เดือน
  • Promotion 6 เดือน 3,500 บาท เฉลี่ยเพียงเดือนละ 583 บาทต่อเดือน เรียนรู้ได้ทุกคอร์สไม่จำกัด 6 เดือน
  • Promotion 1 ปี 6,000 บาทเฉลี่ยเพียงเดือนละ 500 บาทต่อเดือน เรียนรู้ได้ทุกคอร์สไม่จำกัด 1 ปี

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Potential U
Line : @peoplepotential
E-mail : satak@coachthai.com
Website : https://www.potential-u.net/site/index