ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MC Designer and MC Assessor Episode1: Introduction to MC Design

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MC Designer and MC Assessor

Episode1: Introduction to MC Design ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Application ZOOM

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  • ความสำคัญของ MC : Micro-Credentials ที่มีต่อระบบการศึกษา
  • รู้จัก MC และ Platform KMUTT4life
  • บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษาในการผลักดันการเรียนรู้ผ่าน MC
  • กระบวนการออกแบบ MC สำหรับผู้ที่สนใจ MC และ/หรือ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2VHDnY3

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์ CELT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พชรพร (ผู้ประสานงาน) 0869983776

สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reinventing University System