ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดระบบการสอนแบบออนไลน์และการจัดทำวีดีโอเพื่อการสอนแบบออนไลน์”

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดระบบการสอนแบบออนไลน์และการจัดทำวีดีโอเพื่อการสอนแบบออนไลน์” บรรยายโดย ดร.สมเกียรติ นกบิน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.30น. ผ่านระบบออนไลน์ ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ แนวทางการจัดการอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการสอนออนไลน์ การ Live streaming บน Facebook หรือ Youtube การ Live ผ่านแพลตฟอร์ม online conferencing ให้ได้คุณภาพภาพและเสียงที่ดี การสร้างสื่อวีดีโอประกอบการสอน และการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น การเผยแพร่สื่อการส่อนผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/oAPqp2RWnvo4Aw4X7

ลงทะเบียนฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ท่าน

หมายเหตุ ลิงก์สำหรับการเข้าอบรมจะถูกส่งทางอีเมล์ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น

จัดอบรมโดย หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี