การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IAIT2021 ครั้งที่ 12

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานวิจัย/บทความวิชาการ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 12

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN INFORMATION TECHNOLOGY (IAIT2021) ON THE THEME OF “INTELLIGENCE AND INNOVATION FOR DIGITAL BUSINESS AND SOCIETY”

ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคในการคัดเลือกบทความโดย IEEE-CIS THAILAND CHAPTER และผลงานที่นำเสนอในการประชุมจะจัดพิมพ์แบบดิจิทัลโดย ACM-ICPS และจัดทำดัชนี ISI และ SCOPUS

การประชุมแบบออนไลน์ วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน $150 หรือ ฿4,500

  • วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัย 28 พฤษภาคม 2564
  • แจ้งผลการคัดเลือกวิจัย 11 มิถุนายน 2564
  • วันสุดท้ายของการส่งบทความพร้อมตีพิมพ์ 18 มิถุนายน 2564

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.iait-conf.org/2021/ หรือสอบถามข้อมูล email: iait@sit.kmutt.ac.th