เชิญร่วมฟังบรรยายกรอบวิจัยการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง “COVID VACCINES ใครเลือกใคร” และ “ทางเลือกใหม่ของประเทศในการผลิต Vaccines & Biopharmaceuticals ในอนาคต”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่องการแพทย์ ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT “Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem”

เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom

โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

1. หัวข้อ: COVID VACCINES ใครเลือกใคร โดย ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ (มอ.)

2. หัวข้อ: ทางเลือกใหม่ของประเทศในการผลิต Vaccines & Biopharmaceuticals ในอนาคต โดย ดร.กันทรากร มาเจริญ (มจธ.)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน https://bit.ly/3tbwp8A ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์ ( 0-2470-8086) หรือ คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์ (0-2470-9651) “