คณะวิทยาศาสตร์ และ The German Academic Exchange Service เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังแนะแนวการศึกษาต่อและกรทำวิจัยในประเทศเยอรมนี

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ VSpace อาคาร LX ชั้น 14
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/9qcTRJUrsciHr7pX9 ภายในวันที่ 14 มีนาคมนี้