เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.5 หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่า ร่วมกิจกรรมค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 Civil Engineering Camp 17th ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2565

-กิจกรรมบรรยาย และ workshop โดย อาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

-เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

-ดูงานก่อสร้างนอกสถานที่

-กิจกรรมสันทนาการ

-เข้าพักที่โรงแรม Heliconia House https://heliconiahouse.kmutt.ac.th

*นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายมีสิทธิได้รับ โควต้าการเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สมัคร online และ ยื่น portfolio เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565

รับสมัคร ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าค่ายภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

กำหนดการกิจกรรม https://kmutt.me/Civil Camp -17th

สนับสนุนโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)