ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การสร้างข้อสอบตามแนวคิด Outcomes-based education

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การสร้างข้อสอบตามแนวคิด Outcomes-based education 

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

Online ผ่าน Application Zoom 

วิทยากรโดย 

รศ. ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

1.การสร้างข้อสอบที่เหมาะสมกับ Outcomes-based education 

2.แนวทางการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ 

ลงทะเบียนฟรีได้ที่ bit.ly/3OrrEUE 

รับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่ง เฉพาะบุคลากร มจธ. 

***ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจบกิจกรรม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385