ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา” ในหัวข้อการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางจิตใจเบื้องต้น

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา” ในหัวข้อ
การเฝ้าระวัง และช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางจิตใจเบื้องต้น

โดย ศ. ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ อุปนายกสมาคม สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ.

หรือ เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

ลงทะเบียนวันนี้ – 20 ก.ค. 65ผ่านทาง https://kmutt.me/DDL3kEv

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน (สำหรับผู้เข้าร่วม ณ ห้องประชุม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา (คุณวรากร ศรสุรินทร์) โทร. 0-2470-8105