𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗮𝗺𝗲 เข้าใจตน เข้าใจคน สู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

𝐒𝐓𝐄𝐂𝐎 ขอเชิญร่วมเรียนรู้กับหลักสูตร ❝ 𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗮𝗺𝗲 เข้าใจตน เข้าใจคน สู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ❞

ที่คุณจะได้ 🏆
✅ รู้จักคุณค่าและลักษณะนิสัยของตนเอง เพื่อนำสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
✅ นำเรื่อง GROW Model มาใช้เพื่อหาวิธีการทำงานสู่ประสิทธิผล
✅ มีทักษะการโค้ช เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่คนสำราญ งานสำเร็จ
.
อบรม 1 วัน รูปแบบ On-site
📅 วันเสาร์ที่ 9 ก.ย. 66
(clock) 9.00 – 16.00 น.
(office) โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
.
พิเศษ(!)สมัครในนามองค์กร 3 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 𝟱,𝟱𝟬𝟬 บาท จากปกติ 6,900 บาท
.
📌ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://steco.kmutt.ac.th/course/the-coaching-game-2
.
สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อมาอบรมกับ 𝐒𝐓𝐄𝐂𝐎
🔵 ประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🔵 สมัครอบรมในนามหน่วยงาน สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
🔵 สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-9644, 090-416-0789 (คุณปภาดา)