การบรรยายและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ “THE 17th ASIALICS & THE 3rd SEAC-STIPM CONFERENCE 2021”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ “THE 17th ASIALICS & THE 3rd SEAC-STIPM CONFERENCE 2021” ภายใต้หัวข้อ “Science, Technology and Innovation Policy for the Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

THE 17th ASIALICS & THE 3rd SEAC-STIPM CONFERENCE 2021 on STI Policy for SDGs (Free Webinar)
Theme: “Science, Technology and Innovation Policy for the Sustainable Development Goals“
Date: 3-5 November 2021
Time: 08.00-17.30 (Bangkok/Jakarta Time, GMT+7)
Venue: Zoom Application Meeting

Registration: WEDNESDAY 3rd NOVEMBER 2021
“Industry 4.0 as the emerging challenge for STI policies”

  • 3 November 2021: https://bit.ly/asialics3nov

Registration: THURSDAY 4th NOVEMBER 2021
“Science, Technology and Innovation Policies for Sustainability Development Goals”

  • 4 November 2021 : https://bit.ly/asialics4nov

Registration: FRIDAY 5th NOVEMBER 2021
“STI Policies and Management after Covid-19 Pandemic”

  • 5 November 2021 : https://bit.ly/asialics5nov

For more information, please visit
https://seacstipm2021.kmutt.ac.th