การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวข้องานวิจัย

New Normal for Industrial Manufacturing and Management

 • AI, Big Data and Digital Transformation
 • Green, Sustainability and Energy
 • Manufacturing Technology
 • Mechatronics and Automation
 • Metallurgy, Materials and Surface Engineering
 • Operations Research, Optimization and Decision Support Systems
 • Production and Operations Management
 • Quality and Risk Management
 • Reliability and Maintenance
 • Supply Chain and Logistics Management
 • Welding and Nondestructive Examination
 • Work Study Ergonomics and Safety
 • E-Business/Information Technology
 • Industrial Engineering Education
 • Other Related Topics

กำหนดการสำคัญ

 1. วันสุดท้ายการส่งบทความฉบับสมบูรณ์อาทิตย์ 28 กพ. 64
 2. แจ้งผลการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์อังคาร 6 เมย. 64
 3. วันสุดท้ายการส่งบทความฉบับแก้ไขจันทร์ 19 เมย. 64
 4. แจ้งผลการตอบรับบทความจันทร์ 3 พค. 2564
 5. วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนพฤหัสบดี 20 พค. 64
 6. การนำเสนอบทความ CIOD2021ศุกร์ 28 พค. 64
กำหนดการวัน เดือน ปี
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการบัดนี้ ถึง 28 พฤษภาคม 64
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ตุลาคม 63 – 28 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผลการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์6 เมษายน 64
เปิดรับบทความฉบับแก้ไข6 – 19 เมษายน 64
เปิดชำระค่าลงทะเบียน7 เมษายน – 20 พฤษภาคม 64
ประกาศผลตอบรับบทความ3 พฤษภาคม 64

ค่าลงทะเบียน
 

อัตราค่าลงทะเบียนรอบ
7 เมย. – 10 พค. 64
รอบ
11 พค. – 20 พค. 64
นักศึกษา2,500 บาท3,000 บาท
อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป3,500 บาท4,000 บาท
หมายเหตุ : ท่านสามารถชำระผ่านระบบบัตรเครดิตแบบออนไลน์หรือใบนำฝากผ่านเคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น โดยเข้าที่ระบบบัญชีส่วนตัวของท่านที่ใช้ในการส่งบทความร่วมงาน