งานเสวนา เจาะกลยุทธ์ใช้ “Technology นำ SME รับวิถี NOW NORMAL”

เข้าร่วมสัมมนาฟรี !!! ด่วน รับจำนวนจำกัด

งานเสวนา  เจาะกลยุทธ์ใช้ “Technology นำ SME รับวิถี NOW NORMAL”

จัดโดย สสว. ร่วมกับ มจธ.

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  เวลา 08.00 – 13.30 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณอรยา นามะโส 

โทร.02-4709630-5