ศูนย์ CELT เชิญชวนบุคลากร มจธ. ตอบแบบสอบถามด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ รับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี

ศูนย์ CELT เชิญชวนบุคลากรมจธ. ตอบแบบสอบถามด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ รับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี (สามารถระบุชื่อเล่นบนสติกเกอร์ได้)

กติการ่วมสนุก

  • สแกน QR code ทำแบบสอบถามหรือเปิดลิงก์ https://bit.ly/3B2bU2i
  • แบบสอบถามเฉพาะบุคลากร มจธ. เท่านั้น
  • เริ่มจัดส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ช่วงกลางเดือนกันยายน ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่