รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์ POTENTIAL U หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของประเทศไทย

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)” ร่วมกับ “สถาบันโค้ชไทย” เปิดหลักสูตร Potential U หลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของประเทศไทย

Package การเรียนรู้มีดังนี้

 • Promotion 3 เดือน 2,000 บาท
  • เฉลี่ยเพียงเดือนละ 666 บาทต่อ
  • เดือน เรียนรู้ได้ทุกคอร์สไม่จำกัด 3 เดือน
 • Promotion 6 เดือน 3,500 บาท
  • เฉลี่ยเพียงเดือนละ 583 บาทต่อเดือน 
  • เรียนรู้ได้ทุกคอร์สไม่จำกัด 6 เดือน
 • Promotion 1 ปี 6,000 บาท
  • เฉลี่ยเพียงเดือนละ 500 บาทต่อเดือน 
  • เรียนรู้ได้ทุกคอร์สไม่จำกัด 1 ปี

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : Potential U

Line : @peoplepotential

E-mail : satak@coachthai.com

Website : https://www.potential-u.net/site/index