ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมายเหตุ : เป็นกิจกรรมบังคับระดับคณะ (รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง)

กำหนดการ
การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ Live ผ่านหน้าเพจ FB :
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลบี มจธ.

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น.
** กิจกรรมบังคับระดับคณะ **
** นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเข้างานผ่าน Google Form **

เปิดรับลงทะเบียนก่อนเข้างานในวันดังกล่าวฯ
** ประเมินกิจกรรมรับชั่วโมงกิจกรรม **