ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รูปแบบออนไลน์

  • ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564
  • เวลา 9.00-11.30 น.
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสแกน QR Code