ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 Civil Engineering Camp 17th

ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
Civil Engineering Camp 17th

วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2565
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม 5 หรือ ม 6 หรือเทียบเท่า
นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายมีสิทธิได้รับ โควต้าการเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

**ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
– กิจกรรมบรรยาย และ workshop โดย อาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
– เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
– ดูงานก่อสร้างนอกสถานที่
– กิจกรรมสันทนาการ
– เข้าพัก ที่โรงแรม Heliconia House
https://heliconiahouse.kmutt.ac.th

**รับสมัครถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
**ประกาศผู้มีสิทธิเข้าค่ายภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย: ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ที่เว็บไซต์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา https://ce.kmutt.ac.th 
ANNOUNCEMENT: 13th October 2022 | on the website https://ce.kmutt.ac.th

กำหนดการ https://drive.google.com/file/d/19EgLpDYrEBAZ6v4U2Do1iQMJBEnGKVlG/view?fbclid=IwAR031Rmvrfkpxws8Mjt3Gitea9NCzX8xbAxkln_WFOiEXtw0Kt_xkKVhe0A

สมัคร online และ ยื่น portfolio
https://forms.gle/kPbmPDzEaQSaZD3Y9

**เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565

สนับสนุนโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)