ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Webinar) เครือข่ายพันธมิตรการวิจัย โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Webinar) เครือข่ายพันธมิตรการวิจัย “โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” (PSU x KMUTT: Multidisciplinary Research & Innovation Project)

วัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับความร่วมมือวิจัยของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting (Meeting ID: 999 001 6940)

สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ https://bit.ly/31007VQ

และกำหนดการ ผ่าน QR code หรือ https://bit.ly/3JvB3rk

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (มจธ.)
0-2470-9651 หรือ thiyada.piy@kmutt.ac.th

คุณเจนจิรา สมชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนา (มอ.)
0-7428-6945 หรือ janejira.s@psu.ac.th