ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมอาหาร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมอาหาร”
ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem

เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom

  1. หัวข้อ: การประเมินความสามารถในการเป็นพรีไบโอติกของผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมรีซิสแตนท์สตาร์ช กากมันสำปะหลัง และเปลือกส้มโอ
    โดย ดร. ยุรี วันดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (มจธ.)
  2. หัวข้อ: งานวิจัยพรีไบโอติด: จากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ในอุตสาหกรรม
    โดย รศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (มอ.)

ลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (มจธ.)
0-2470-9651

คุณเจนจิรา สมชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0-7428-6945