ขอเชิญเข้าร่วมงาน Research Excellence Forum ในหัวข้อ Computational Science and Engineering

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้มีกำหนดการจัดงาน Research Excellence Forum ในหัวข้อ Computational Science and Engineering

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยด้าน Computational Science and Engineering ร่วมกัน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่าน Application Zoom

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/eYNsapKaVwyJvUF28
หรือ โปรดสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมและลงทะเบียนดังแผ่นประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์
E-mail: kantika.pra@kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 0-2470-9651