ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #17 “Story-based Learning” บทเรียนการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์

นักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์ ร่วมกับ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ 

New Learning Platform #17 “Story-based Learning” บทเรียนการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์  

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

วิทยากรจากสำนักงานห้องเรียน วิศว์ – วิทย์ โครงการ วมว. 

  • ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
  • อาจารย์ชนกานต์ โกรวโซว 
  • อาจารย์วิทูร บุญโพธิ์ 
  • ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์ 
  • ดร.อานนท์ ทองซาว 
  • อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

1. บทเรียน และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบ Story-based Learning ตามแนวทางของห้องเรียน วิศว์ – วิทย์

2. ทิศทางการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษอย่างรอบด้านและทุกมิติ

3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3osTm6X
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385 Line:@646ernjg