ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Design thinking For Hybrid Learning พิเศษเฉพาะบุคลากร มจธ. เท่านั้น

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ

Design thinking For Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. เรียนรู้หลักการ Design thinking
2. ฝึกใช้หลักการ Design thinking วิเคราะห์ Persona, Learner Journey map และออกแบบกิจกรรม รูปแบบการสอน ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอน Hybrid ในวิชาที่รับผิดชอบ
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนที่เหมาะกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal)

วิทยากรโดย รศ.ดร. ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 – 16.00 น.

ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3LOWpRv

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำกัด 20 คน เฉพาะบุคลากร มจธ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385