ขอเชิญร่วมงานเสวนา “SME Revival เติม ต่อ เพื่อเติบโต”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ และเวทีเสวนา “SME Revival เติม ต่อ เพื่อเติบโต”

ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 12.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom

ลงทะเบียนคลิก : https://forms.gle/bJubKYG6mHprjjcP7