ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในอนาคตในรูปแบบของเทคโนโลยี metaverse

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในอนาคตในรูปแบบของเทคโนโลยี metaverse

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกเสมือนในจักรวาลนฤมิต (Metaverse)

2. นำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 วิทยากรโดย ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
เวลา: 09.00-12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 
https://bit.ly/3w2Wz2c
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำกัด 20 คน เฉพาะบุคลากร มจธ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385