ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายเรื่อง เล่าสู่กันฟัง : ประสบการณ์จากการบ่มเพาะธุรกิจบนฐานองค์ความรู้ วิจัย เทคโนโลยี

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดการบรรยายเรื่อง เล่าสู่กันฟัง : ประสบการณ์จากการบ่มเพาะธุรกิจบนฐานองค์ความรู้ วิจัย เทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30–15.30 น. โดย คุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มจธ. รับไม่จำกัดจำนวนตามที่ระบบ ZOOM รับได้

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTTKb04gxFhKSpzcbTB48xgs7EEGhSt4kGMBxnVmtBLsv5sA/viewform?fbclid=IwAR1btDTsmNAoGgnL6LyA5jhg1W_FKCE6Qa0meLsP-ZaLhwrQ39pYfiCNH40

ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนสมัครเข้าฟังบรรยายและฝึกอบรมตามลิงก์หรือ QR Code ที่กำหนดไว้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิน ทองอินทร์ งานทรัพย์สินทางปัญญา โทร 0-2470-9663 อีเมล์ ip@kmutt.ac.th