ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “คุยโครงการกับภาคเอกชนอย่างไรให้ได้งาน : การสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติการ”

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการของ มจธ.

หัวข้อ “คุยโครงการกับภาคเอกชนอย่างไรให้ได้งาน : การสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติการ” 

โดยคุณเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล กรรมการผู้จัดการกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 13.30 – 15.30 น.
ผ่านระบบ Zoom

ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมานี้