ขอเชิญร่วมฟังบรรยายภายใต้เรื่องยางพาราและวัสดุ

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายภายใต้เรื่องยางพาราและวัสดุ ในหัวข้อ “นวัตกรรมยางเพื่ออนาคต” และ “นวัตกรรมยางพาราไร้ขอบเขต”


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมบรรยาย เรื่องยางพาราและวัสดุ ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT “Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem” เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

  1. หัวข้อ: นวัตกรรมยางเพื่ออนาคต โดย ผศ. ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี (มอ.)
  2. หัวข้อ: นวัตกรรมยางพาราไร้ขอบเขต โดย ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี (มจธ.)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน https://bit.ly/31ZBBAU ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์ ( 0-2470-8086) หรือ คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์ (0-2470-9651)

บรรยายภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย และนวัตกรรม