การเปิดใช้งานระบบ KIRIM สำหรับแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้เปิดใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management: KIRIM) สำหรับ การบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ และเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นั้น

คณะผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการพัฒนาระบบ KIRIM เพิ่มเติม ในส่วนของการบริหารจัดการด้านงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาทุกกระบวนงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สวนพ. จึงใคร่ขอแจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่ประสงค์ขอแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ขอให้ดำเนินการในระบบ KIRIM ซึ่งมีกำหนดเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หากเป็นงานที่ได้มีการแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ก่อนหน้าวันเปิดใช้งานระบบให้ดำเนินการนอกระบบทั้งกระบวนงาน

สวนพ. ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้ารับการอบรม “การใช้งานระบบ KIRIM สำหรับการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา” อบรมช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00–11.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://bit.ly/3inC0Fp หรือ QR Code ที่ปรากฏ poster ด้านล่างนี้

ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจนจิรา แก้วศรีเมือง โทร 0-2470-9648 หรือ E-mail : kirim@kmutt.ac.th

การใช้งานระบบ KIRIM สำหรับการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา