กปว. เปิดรับสมัคร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการ STEAM Platform Strategic Communication Training Program 2021

กปว. เปิดรับสมัคร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการ
STEAM Platform Strategic Communication Training Program 2021

หลักสูตรนานาชาติเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษานักวิจัย และผู้ประกอบการใหม่ของประเทศไทย สู่ระบบนวัตกรรมระดับโล

หลักสูตรการอบรมภายในโครงการ:

 • เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ Strategic Communication Techniques (15, 22, 29 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2564)
 • ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship (12, 19, 26 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2564)
 • การประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูง
 • Applications to technological topics (10-24 ตุลาคม 2564)
 • การแข่งขันโครงการนวัตกรรม รอบที่1 (31 ตุลาคม 2564)
 • การแข่งขันโครงการนวัตกรรม รอบที่2 (28 ตุลาคม 2564)

โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีเวลาในการเข้าร่วมหลักสูตร ตลอดหลักสูตร
 • (เรียนทุกวันอาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 เดือน)
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • (เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)
 • มีประสบการณ์ในการร่วมงาน หรือใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 • มีประสบการณ์ในงานวิจัย หรือการดำเนินธุรกิจ
 • มีความมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจนวัตกรรม
 • มีประสบการณ์ในการนำเสนอแผนธุรกิจในการระดมทุน (Pitching)
 • สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
 • (โดยผู้ที่จะสมัครต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจากทางอุทยานฯ)
 • โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ

โครงการและรายละเอียดโครงการได้ที่ Link นี้ https://bit.ly/3kFSbAx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👩 ดร.ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี
☎️ 064 775 5167, 02 470 7325
📧 laddawan.pot@gmail.com